Konkurz

Ak ste veriteľom a Váš dlžník si neplní svoje záväzky alebo ste naopak dlžníkom a nie ste schopný plniť pohľadávky svojich veriteľov, máte právo podať návrh na vyhlásenie konkurzu, ak sú na to splnené podmienky zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii.

Návrh na vyhlásenie konkurzu podaný dlžníkom

Dlžník v úpadku je povinný podať návrh na vyhlásenie konkurzu do 30 dní, od kedy sa dozvedel alebo sa pri zachovaní odbornej starostlivosti mohol dozvedieť o svojom úpadku. Dlžník je v úpadku, ak je platobne neschopný alebo predlžený. Platobne neschopný je ten, kto má viac ako jedného veriteľa a nie je schopný plniť 30 dní po lehote splatnosti viac ako jeden peňažný záväzok. Za jednu pohľadávku pri posudzovaní platobnej schopnosti dlžníka sa považujú všetky pohľadávky, ktoré počas 90 dní pred podaním návrhu na vyhlásenie konkurzu pôvodne patrili len jednému veriteľovi. Predlžený je ten, kto je povinný viesť účtovníctvo podľa osobitného predpisu, má viac ako jedného veriteľa a hodnota jeho splatných záväzkov presahuje hodnotu jeho majetku.

Návrh na vyhlásenie konkurzu podaný veriteľom

Veriteľ je oprávnený podať návrh na vyhlásenie konkurzu, ak je dlžník voči nemu viac ako 30 dní v omeškaní s plnením peňažného záväzku a zároveň možno odôvodnene predpokladať platobnú neschopnosť tohto dlžníka. Platobnú neschopnosť dlžníka možno odôvodnene predpokladať vtedy, ak je dlžník viac ako 30 dní v omeškaní s plnením aspoň dvoch vykonateľných alebo písomne uznaných peňažných pohľadávok aspoň dvoch veriteľov, napriek tomu, že bol veriteľmi týchto pohľadávok písomne vyzvaný na ich zaplatenie.

Aké služby Vám poskytneme?

Zákon o konkurze a reštrukturalizácii určuje presné náležitosti návrhu na vyhlásenie konkurzu a priebeh konkurzného konania. Posúdenie či podať návrh na vyhlásenie konkurzu a ako postupovať v konkurznom konaní si vyžaduje odborné právne znalosti. Vieme Vám poskytnúť kvalitné služby, ktoré Vám uľahčia či už posúdenie Vašej situácie, podanie návrhu na vyhlásenie konkurzu alebo Vaše zastupovanie v konkurznom konaní. Ak ste veriteľom zabezpečíme Vám vypracovanie návrhu na vyhlásenie konkurzu a Vaše zastúpenie v konkurznom konaní. Ak ste dlžníkom posúdime Vašu situáciu, odporučíme Vám či podať návrh na vyhlásenie konkurzu a ak áno zabezpečíme vypracovanie návrhu. Všetky služby sú poskytované advokátom, ktorý má praktické skúsenosti s konkurzným právom, preto sa môžete na nás spoľahnúť.

Cenník

Cena za vypracovanie návrhu na vyhlásenie konkurzu je od 499,- Eur. Presná cena závisí od rozsahu záväzkov spoločnosti.