Zmeny v s.r.o.

Počas činnosti Vašej spoločnosti sa vyskytnú rôzne situácie, ktoré ovplyvňujú zapísané údaje, preto Vám ponúkame službu, ktorá Vám uľahčí Vaše povinnosti. Zabezpečíme vypracovanie potrebných dokumentov na ohlásenie príslušných zmien. Môže ísť o nasledovné zmeny zapísaných údajov v obchodnom registri:

  • zmena sídla spoločnosti
  • zmena obchodného mena spoločnosti
  • zmena konateľa alebo spôsobu jeho konania
  • zmena prokuristu spoločnosti alebo spôsobu jeho konania
  • zmena spoločníka spoločnosti (prevod obchodného podielu)
  • zmena predmetov činnosti spoločnosti (rozšírenie alebo zúženie predmetov podnikania)
  • zvýšenie základného imania
  • zníženie základného imania
  • premenu menovitej hodnoty základného imania spoločnosti alebo vkladu spoločníka na eurá

Na rozdiel od iných spoločností ponúkame komplexné služby a zmeny oznámime vo všetkých registroch, to znamená nielen obchodnom registri, ale aj v živnostenskom registri, daňovom úrade a pod. Nebudete mať obavu, že ste si nesplnili nejakú svoju zákonnú oznamovaciu povinnosť.

Cenník

Cena za zmenu dvoch zapísaných údajov v obchodnom registri je 99,- Eur a za každú ďalšiu zmenu dvoch údajov zaplatíte 29,- Eur. Cena je konečná, nezvyšuje sa o DPH a zahŕňa aj súdny poplatok. V prípade rozšírenia predmetov činnosti prostredníctvom nás neplatíte správny poplatok za žiadnu voľnú živnosť a za viazanú platíte len polovicu (7,5 Eur). Iné poplatky neplatíte.

Zmeny sa vykonávajú na základe návrhu podaného na súd, ku ktorému musia byť priložené potrebné dokumenty, ako je rozhodnutie valného zhroamždenia spoločnosti alebo rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti, osvedčenie o živnostenskom podnikaní, zmluva o prevode obchodného podielu a pod. Uvedené dokumenty musia byť vypracované kvalitne a odborne, aby  na ich základe mohol vykonať obchodný register bez problémov zmeny zapísaných údajov. Služby, ktoré Vám ponúkame sú vykonávané advokátom, preto sa môžete spoľahnúť na kvalitu našich služieb.

Všetky potrebné dokumenty vypracujeme a pošleme Vám na email s pokynmi na ich podpísanie. Všetko realizujeme prostredníctvom emailu, preto nie je potrebné osobné stretnutie.