Založenie s.r.o.

Rozhodli ste sa založiť spoločnosť s ručením obmedzeným (s.r.o.)? Využite naše služby a Vaša s.r.o. bude založená rýchlo, kvalitne a lacno. Máme jedny z najlepších cien na trhu. Zabezpečíme vypracovanie všetkých potrebných dokumentov a podaní na živnostenský register, obchodný register, zaplatenie súdneho poplatku, registráciu spoločnosti pre daň z príjmu a daň z pridanej hodnoty, teda  vykonáme všetko potrebné pre založenie spoločnosti. Z vašej strany je len potrebné podpísať niektoré dokumenty, ktoré vám pošleme na email. Všetky úkony sú vykonávané advokáta, a preto Vám garantujeme kvalitu našich služieb. Celý proces založenia firmy zabezpečíme za vás a vy nebudete mať zo založením firmy starosti a nebudete musieť osobne vybavovať žiadne záležitosti. Celý proces založenia trvá približne 10 pracovných dní od podpísania potrebných dokumentov.

Cenník

Cena založenia spoločnosti s ručením obmedzeným u nás je 299,- Eur. Cena zahŕňa kompletné založenie s.r.o. Navyše platíte len za osvedčenie podpisu na spoločenskej zmluve (zakladateľskej listine) a za prípadné viazané živnosti (7,5 Eur za jednu). Žiadne iné poplatky neplatíte! Zadarmo poskytujeme registráciu spoločnosti na daňovom úrade pre daň z príjmov a DPH.

Ak máte záujem len o vypracovanie všetkých potrebných dokumentov k založeniu firmy, cena je 100,- Eur.

Ceny sú konečné a nezvyšujú o DPH.

Kto môže založiť spoločnosť s ručením obmedzeným?

Podľa Obchodného zákonníka môže s.r.o. založiť fyzická ako aj právnická osoba. Platia tu určité obmedzenia, podľa ktorých spoločnosť s jedným spoločníkom nemôže byť jediným zakladateľom alebo jediným spoločníkom inej spoločnosti a fyzická osoba môže byť jediným spoločníkom najviac v troch spoločnostiach.

Aké sú výhody spoločnosti s ručením obmedzeným oproti živnosti?

Spoločnosť s ručením obmedzeným síce zodpovedá za porušenie svojich záväzkov celým svojím majetkom, ale majetok spoločnosti je oddelený od majetku spoločníkov spoločnosti, teda vy ako spoločník spoločnosti s ručením obmedzeným nemôžete byť postihnutý za záväzky spoločnosti. Ako živnostník zodpovedáte za svoje záväzky celým svojím majetkom. V spoločnosti s ručeným obmedzeným ručíte za záväzky spoločnosti do výšky svojho nesplateného vkladu zapísaného v obchodnom registri. Ak splatíte svoj vklad v plnom rozsahu, tak neručíte vôbec za záväzky spoločnosti. Založenie spoločnosti s ručením obmedzeným je výhodné v prípade, ak nie ste si istý svojím podnikateľským plánom a vaše podnikanie nemusí byť úspešné. V takom prípade prídete len o svoj vklad do spoločnosti, ale neúspech v podnikaní sa nedotkne vášho majetku.

Základné informácie o spoločnosti s ručením obmedzeným:

  • Spoločnosťou s ručením obmedzeným je spoločnosť, ktorej základné imanie tvoria vopred určené vklady spoločníkov. Spoločnosť môže založiť jedna osoba. Spoločnosť môže mať najviac 50 spoločníkov.
  • Obchodné meno spoločnosti musí obsahovať označenie "spoločnosť s ručením obmedzeným", postačí však skratka "spol. s r. o." alebo "s. r. o.".
  • Sídlom spoločnosti s ručením obmedzeným je adresa, ktorá je ako sídlo zapísaná v obchodnom registri.
  • Hodnota základného imania spoločnosti musí byť aspoň 5 000 eur. Hodnota vkladu spoločníka musí byť aspoň 750 eur. Pred podaním návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra musí sa na každý peňažný vklad splatiť najmenej 30%. Ak spoločnosť založil jeden zakladateľ, môže sa zapísať do obchodného registra, len keď je v plnej výške splatené jej základné imanie.
  • Najvyšším orgánom spoločnosti je valné zhromaždenie spoločníkov. Štatutárnym orgánom spoločnosti je jeden alebo viac konateľov.