Elektronické podanie

Ak chcete ušetriť na súdnom poplatku za zápis s.r.o. alebo za zápis zmien spoločnosti v obchodnom registri alebo pri ohlásení živností, ponúkame Vám možnosť urobiť elektronické podanie do obchodného registra alebo živnostenského registra. Pri elektronickom podaní do obchodného registra sa znižuje súdny poplatok až o 50%. Môžete tak výrazne ušetriť na poplatkoch. Takisto ušetríte na vyhotovovaní dokumentov a poplatkoch za overenie podpisu na dokumentoch. Všetky dokumenty stačí totiž vyhotoviť len raz.

Táto služba je pre vhodná pre tých, ktorý si vedia vypracovať všetky potrebné dokumenty, ale nemajú elektronický podpis, prostredníctvom ktorého by urobili podania do obchodného registra. Pri zápise novej spoločnosti, ako aj pri zmenách v spoločnosti nám pošlete oskenované všetky potrebné dokumenty, návrh na zápsi zmien nám pošlete v elektronickej podobe (nie oskenovaný, ale vo Worde) a my urobíme za vás elektronické podanie. Následne Vám prepošleme emailom info o platení súdneho poplatku.

K elektronickému podaniu je potrebné len plnomocenstvo, ktoré Vám pošleme na ema a oskenované dokumenty. Nie je potrebné osobné stretnutie ani posielanie dokumentov poštou. Stačí všetko oskenovať, poslať na email a za pár dní máte výpis z obchodného registra. Táto služba nezahŕňa kontrolu dokumentov ani vypísanie návrhu na zápis.

Cenník

V prípade zápisu s.r.o. do obchodného registra je cena za elektronické podanie návrhu 60,- Eur (celkovo ušetríte na súdnom poplatku 105,75 Eur).
V prípade zápisu zmien v spoločnosti je cena za elektronické podanie návrhu 15,- Eur (na súdnom poplatku ušetríte 18,- Eur).
V prípade ohlásenia voľných živností zaplatíte za ohlásenie nad 9 živností 30,- Eur (na správnych poplatkoch ušetríte 20,- Eur). V prípade nižšieho počtu živností je cena dohodou.