Cenník služieb

 

Všetky uvedené ceny sú konenčné a nezvyšujú sa o DPH. Ak máte záujem o niektorú našu službu, dajte nám vedieť a vypracujeme Vám cenovú ponuku, v ktorej vieme upraviť cenu služby podľa konkrétnych okolností.

 

Založenie s.r.o.

založenie s.r.o. 299,- Eur

v cene je kompletné založenie s.r.o. vrátane všetkých poplatkov okrem poplatku za osvedčenie podpisu na spoločenskej zmluve a poplatku za prípadné viazané živnosti

100,- Eur

vypracovanie dokumentov k založeniu spoločnosti

zmeny v spoločnosti 99,- Eur za zmenu dvoch údajov

v cene je vypracovanie dokumentov, súdny poplatok, rozšírenie predmetov činnosti o neobmedzený počet voľných živností, ohlásenie zmien daňovému úradu

29,- Eur za zmenu ďalších dvoch údajov
elektronické podanie 60,- Eur

v cene je podanie návrhu na zápis s.r.o. do obchodného registra elektronicky

15,- Eur

v cene je podanie návrhu na zápis zmien v spoločnosti do obchodného registra elektronicky

 

Ready-made s.r.o.

 

ready-made spoločnosť so sídlom v Košiciach

399,- Eur za s.r.o. bez registrácie pre DPH

v cene sú zmeny všetkých potrebných údajov (spoločník, konateľ, sídlo), neobmedzený počet voľných živností.

899,- Eur za s.r.o. s registráciou pre DPH

 

 

Zrušenie s.r.o.

zrušenie spoločnosti 259,- Eur za zrušenie s.r.o. bez likvidácie v cene je vypracovanie potrebných dokumentov, všetky súdne a správne poplatky
499,- Eur za zrušenie s.r.o. s likvidáciou
konkurz od 499,- Eur  v cene je vypracovanie návrhu na vyhlásenie konkurzu

 

Prevzatie s.r.o.

prevzatie s.r.o od 999,- Eur v cene je vypracovanie potrebných dokumentov a všetky súdne a správne poplatky