Prevzatie s.r.o.

Ponúkame Vám službu prevzatia Vašej spoločnosti  - s.r.o. v prípade, že Vaša spoločnosť je zadĺžená, Vaše podnikanie nebolo úspešné, spoločnosť prestala vykonávať činnosť, potrebujete zo spoločnosti vystúpiť ako spoločník a konateľ z osobných, či zdravotných dôvodov a neviete spoločnosť "predať" alebo nemáte čas čakať na jej zrušenie a výmaz z obchodného registra. V týchto situáciách je pre Vás ideálnym riešením naša služba prevzatia spoločnosti.

Ak je Vaša spoločnosť zadĺžená, ťažko nájdete osobu, ktorá by ju kúpila. Pri zrušení s.r.o. trvá celý proces od zrušenia po výmaz spoločnosti z obchodného registra minimálne 6 mesiacov, čo Vám môže skomplikovať situáciu, najmä keď potrebujete zo spoločnosti rýchlo vystúpiť a nefigurovať v nej ako konateľ, ani spoločník. V tejto situácii môžeme preveziať Vašu s.r.o. po posúdení jej stavu. Proces prevzatia spoločnosti sa realizuje prostredníctvom prevodu obchodného podielu a vykonaním ostatných zmien v obchodnom registri (zmena obchodného mena, konateľa, sídla). Podpísaním potrebných dokumentov prestávate v spoločnosti figurovať a nový spoločník a konateľ bude zapísaný do obchodného registra v lehote do jedného týždňa od podpísania dokumentov. Znamená to, že nebudete spoločníkom ani konateľom s.r.o. a do spoločnosti vstúpi tretia osoba. Nemusíte čakať, kým sa ukončí proces zrušenia a výmazu s.r.o., ale môžete zo spoločnosti zo dňa na deň vystúpiť.

Podmienkou prevzatia spoločnosti z našej strany je, aby nemala spoločnosť žiadny majetok. Poskytneme Vám bezplatnú konzultáciu po posúdení stavu Vašej spoločnosti a navrhneme optimálne riešenie.

Cenník

Cena za prevzatie spoločnosti je 999,- Eur alebo 1499,- Eur v závislosti od stavu firmy (súdne konania, exekúcie, výška záväzkov). Cena je konečná a nezvyšuje sa o DPH ani iné poplatky.